Willemijn Bouman
beeldend kunstenaar
vormgever


WAT IS CREATIEVE TEAMBUILDING?

Creatieve teambuilding – tekenen en schilderen – voor bedrijven en andere samenwerkingsverbanden kan door iedereen worden gedaan (zie fotografisch verslag hieronder).
Ook diegenen die nog nóóit eerder een penseel in de hand hebben gehouden met de bedoeling een kunstwerk te maken, kunnen zich met een gerust hart wijden aan creatieve teambuilding, omdat het niet gaat om het maken van 'Kunst' met een grote K. Zelfs affiniteit met kunst in algemene zin is van geen enkel belang voor deelname aan een teambuildingsdag. Wat wel belangrijk is inzet... tot het leveren van beeld en de bereidheid hierover te communiceren.
De opdrachten zijn zo samengesteld dat stap voor stap de werkmethodes en materiaaltechnieken hanteerbaar worden gemaakt. Het creëren van een beeld ligt in het verlengde van de wensen van het bedrijf, de groep, de individuele karakters, de dynamiek en de gestelde doelen. Men zal zien dat via het persoonlijke handschrift (iedereen heeft een eigen handtekening...) de meest uiteenlopende werkstukken zullen ontstaan.
Een voorgesprek met een vertegenwoordiger van het 'team' is gewensd om tot een doelmatige opdrachtformulering te komen.

Mijn taak als beeldend kunstenaar bestaat uit formulering van individuele– en/of groepsopdrachten naar aanleiding van een gestelde problematiek. En het geven van materiaaladvies en de planmatige bewaking van het voortgangsproces.
In tussen– en nabesprekingen doe ik uitspraken over beeldinhoudelijke aspecten in relatie tot de gestelde doelen, om zo een nieuw onderdeel binnen de werkcyclus in te zetten. Ik werk met groepen van zeer diverse aard sinds 1990.

Door de jaren heen ontwikkelde basisstructuren worden gegoten in een specifieke opdrachtvorm, met als uitgangspunt de groepsdynamiek en individuele wensen. De bedoeling is dat deze geinventariseerde aspecten tijdens het werken niet uit het oog worden verloren. De nabespreking is een essentieel onderdeel van de teambuildingsdag en dan zal blijken of de gestelde doelen zijn gehaald.
 • Het doel van deze teambuildings–activiteit is:
  – het geven van nieuwe stimuli
  – stimuleren van werken in teamverband
  – formuleren bedrijfsvisie
  – positiebepaling binnen het bedrijf
  – plezier maken (zie het als een bedrijfsuitje)

 • De methode van deze workshop bestaat uit:
  – complex samengestelde opdrachten
  – het uitdiepen van vormbetekenis
  – de werking van de persoonlijke beeldtaal bestuderen
  – associatief werken (fantasie)
  – onspanning door inspanning

 • – Het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 20.
  – Een materiaallijst wordt verstrekt, en al het schetspapier is gratis.
  – In gezamelijk overleg worden de dag(en) en de periode bepaald.
  – Reserveren en vooruitbetalen zijn noodzakelijk.
  – De teambuildings–activiteiten kunnen per dag worden gehouden.
  – De twee dagdelen in een dag zijn: ochtend 10 – 1 uur en middag 2 – 5 uur.
  – Indien langer wordt doorgewerkt, wordt dit per uur doorberekend.
  – Begeleidingshonorarium beeldend kunstenaar 140 Euro per dagdeel.
  – Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
  – Een lunch en frisdranken dienen zelf meegebracht te worden.
  – Koffie en thee zijn op het atelier/de werkplaats verkrijgbaar.
  – Vraag de adresgegevens en brochures op via email.
  – Dit is mijn CV, print deze uit!

Er wordt een geschikte cursusruimte gebruikt zoals de schilderswerkplaats van het Koorenhuis in Den Haag. Deze kosten worden apart doorberekend. Groepen en bedrijven kunnen zich inschrijven om door middel van visueel-beeldende middelen tot een optimale kennismaking en samenwerking te komen. Ik treed hierbij als begeleider van de creatieve onderdelen op.

U ziet hier een beknopt fotografisch verslag van een van de mogelijke stapelprojecten gericht op groepsdynamiek en samenwerking door kennismaking via het beeldend uiten.
Op de foto hiernaast schilderen een aantal werknemers van het bedrijf Senter, aan de hand van een stapelproject. Met deze opdracht werkt men procesmatig van individuele beeldvorming naar een gezamelijk beeld...

Iedereen schildert op een eigen paneel van 40 – 40 cm, de persoonlijke invulling van de opdracht: hoe zie je jezelf binnen het bedrijf?
Rondom de werktafels zijn kleine gelijkgestemde groepen geformeerd, die de onstane werkjes in een tussenfase zullen samenvoegen tot een inhoudelijk beeld. Elke techniek kan gebruikt worden om tot beeld te komen, zo was de afspraak bij deze teambuildingsactiviteit.

Alle benodigde voorzieningen zoals tafels, ezels, papier, verf, penselen en een aparte zitkamer en tuin zijn beschikbaar bij het atelier.

Hier ziet u een foto van de tussenbespreking van een samengesteld werk. Eerst werd uitgezocht door de betreffende deelnemers hoe de panelen op veelzeggende wijze voor die groep gerangschikt konden worden. Waarna enige aanpassingen met verf en penseel werden toegepast ter optimalisering van de vormtaal.
Het resultaat is één goed beeld, waar iedereen uit de groep zich mee kan identificeren. Door naar de volgende ronde.

Dit is de laatste fase van het werkstuk. Alle panelen zijn – na een intense gezamelijke puzzelactie – samengevallen tot één geheel met zeggingskracht. Gelet werd op vorm, inhoud en ook telde de argumentatie waarmee iedere deelnemer een afzonderlijk paneel op een specifieke plek in het grotere geheel wilde laten opgaan. Het eindresultaat werd bereikt zonder dat er al te veel in het werk geschilderd hoefte te worden. Zo bleven alle individuele bijdrages zichtbaar binnen het grotere geheel.
U ziet de fase waarin de laatste –schilderende– hand wordt gelegd aan het gezamelijke kunstwerk. Kort hierna werd het werkstuk voor AF verklaard, tot iedereens tevredenheid en overtuiging.

Het werkstuk wordt geëxposeerd in het bedrijfsgebouw in Zwolle.

top van de pagina

terug